Ole Munks slægtsdatabase

Bagge Jensen KjærulfAge: 69 years15651634

Name
Bagge Jensen Kjærulf
Given names
Bagge Jensen
Surname
Kjærulf
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Birth about 1565
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Marriage? NielsdatterView this family
about 1590 (Age 25 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 43
Birth of a son
#1
Niels Baggesen Kjærulf
about 1592 (Age 27 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 44
Source: Carlo Ry
Citation details: email af 26.10.2009
Birth of a son
#2
Hans Baggesen Kjærulf
about 1594 (Age 29 years)
Publication: Hjørring, 1942
Citation details: side 152
Death of a wife? Nielsdatter
about 1603 (Age 38 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 43
Death of a motherAnne Nielsdatter Griis
about 1605 (Age 40 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 37
Death of a fatherJens Andersen Kjærulf
1606 (Age 41 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 37
Source: Anker Eriksen
Citation details: Aner_til_Mette_Andersdatter_Kjærulf.PDF
Publication: Hjørring, 1938
Citation details: side 50
MarriageAnne Pedersdatter KjærulfView this family
before 1621 (Age 56 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 31
Note: Hun ægtede senere Bagge Jensen Kjærulf af Kornumgaard (se denne Linie), med hvem hun var gift 1621,
Marriage of a childNiels Baggesen KjærulfJohanne PedersdatterView this family
about 1630 (Age 65 years)

Source: Carlo Ry
Citation details: email af 26.10.2009
Note: Johanne Pedersdatter Mørk. gift med Niels Baggersen Kjærulf i Kornumgaard, f omk 1592- d 1672 Brønderslev, Johanne og Niels boede i Kornumgaard indtil 1639. Fra 1639 til 1642 boede de i spangerhede i Ugilt sogn og derefter i Damsgaard i Øster Brønderslev.
Death of a sonHans Baggesen Kjærulf
about 1632 (Age 67 years)

Publication: Hjørring, 1942
Citation details: side 152
Note: død eller bortrejst før 23. august 1632
Death of a wifeAnne Pedersdatter Kjærulf
after June 25, 1632 (Age 67 years)
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Miscyes

Publication: 1911
Citation details: side 480
Note:

Bagge Jensen Kjærulf, fik ved ovennævnte Broders Død Besiddelsen af den halve Gaard i Henhold til Lænsmandens og Samfrænders Dom af 3. Marts 1608. Da den, der gjorde ham besiddelsen stridig, var hans Broder Vogn, har de maaske været Tvillinger. Bagge er maaske den Bagge Jensen, der i Aalbh. Jordebog 1617-18 staar for en Gaard i Ø Halne i Vadum Sogn; han kan have boet her, før han fik Kornumgaard og være vedbleven at staa som Bruger af Gaarden i Vadum, som han kan have ladet bestyre ved sin Søn eller andre. Det er antagelig ham, der skulde have været gift med den under hans Fader omtalte Pige Anne Pedersdatter Kjærulf, der ægtede Byskriver Anders Pallisen. Bagge ægtede da en anden, maaske Datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Aasendrup (Vrensted Sogn), der ogsaa var af Selvejerstand, og med hende havde han nedennævnte Søn. Efter hendes Død ægtede Bagge oftomtalte Anne Pedersdatter Kjærulf, der 1602 var bleven Enke efter. Anders Pallisen.Hun boede da i Rævsgaard i Ø. Halne i Vadum, og hun nævnes ogsaa som boende i en Gaard i Ø. Halne i Vadum i Jordebogen 1617-18. Brylluppet synes at have fundet Sted omk. 1620, da Bagge Kjærulf 1621 blev stævnet for Anders Pallisens Gæld til Aalborg Hospital. Hans Hustru levede endnu 1632. Ægteskabet med hende var barnløst. Iøvrigt vides om Bagge Kjærulf, at han 1614 var Værge for V. Brønderslev Kirke, og da han Aaret efter fratraadte denne Stilling, skyldte han Kirken 48 Daler. Han synes i det hele at have haft økonomiske Vanskeligheder, og det lader til, at baade han og hans Søskende var ret uformuende. 1630 nævnes han dog som Kreditor i sin Fætter, Raadmand i Aalborg, Jens Andersen Hals Bo, men sin Part i Kornumgaard, der var 1/5 af Gaarden og Gods, maatte han allerede 1621 pantsætte til Handelsmand og Raadmand Johan Ertmann i Aalborg for 400 Rdl., og 1613 fik Ertmann Indførsel i Pantet. Da sidstnævnte døde, kom den bekendte Aalborg - Købmand Jens Bang i Besiddelse af nævnte Gaardspart, som det ikke senere lykkedes Bagge at indfri. 1617-20 var han indblandet i en noget delikat Sag, idet Selvejer Jens Poulsen i Mølgaard var mistænkt for at have bedrevet Blodskam med sin Broderdatter Kirsten Nieldatter af Søndergaard i Ansendrup, for hvem Bagge var Værge, og Bagge blev da beskyldt for ,at have forsøgt at købe et Vidne til at tilbagekalde sit Udsagn. Den 13. Maj (Søndag) 1632 kom han ind til sin Søn Niels Baggesen, der da var Bruger af en Del af Kornumgaard, medens Bagge vist paa hin Tid var paa et Slags Aftægt. Maaske har han været beruset, og da Sønnen ikke vilde efterkommehans Forlangende om at gaa med sig, blev han nok opirret. Niels Baggesens Tjenestepige, Sofie Mortensdatter,. sagde da til den gamle, at han hellere skulde gaa hjem i Seng og lade Niels være i Fred, men heroyer blev Bagge saa rasende, athan vendte sig mod Pigen og jog sin Kniv i hendes Hals, saa hun døde deraf. Bagges Stilling var herefter saa ugunstig, at han fandt det klogest at flygte inden Sagen blev forfulgt; det vides ikke, hvor han drog hen, men han kom næppe mere tilbage, maaske er han. flygtet til Slægtninge i Norge eller i de skaanske Provinser. Kort Tid derefter blev han ved Herredsting og Landsting svoret fredløs, og Sønnen, hans Hustru og deres to Piger kom til at bøde, fordi de ikke havde forhindret Manddraberen i at undvige. Bagges Hustru fulgte ham ikke i Landflygtigheden; hun nævnes under Sagen mod Manden, idet hun bl.a. 25/6 1632 paa Aalborg Byting ved Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum, der var gift med hendes Datter af 1.Ægteskab, lod kundgøre, at da Bagge Kjærulfs og hendes Bo var taget under Registrering af Lænsmanden, fragik hun Arv og Gæld efter sin fredløse Mand, men hun forekommer iøvrigt ikke senere. Bagge levede ikke længe efter; det vidstes 18. December 1634, at han var død, og han efterlod sig kun en Søn.

Miscyes

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 43
Note:

Bagge Jensen Kjærulf, fik ved ovennævnte Broders Død Besiddelsen af den halve Gaard i Henhold til Lænsmandens og Samfrænders Dom af 3. Marts 16086. Da den, der gjorde ham Besiddelsen stridig, var hans Broder Vogn, har de maaske været Tvillinger. Bagge er maaske den Bagge Jensen, der i Aalbh. Jordebog 1617—18 staar for en Gaard i Ø. Halne i Vadum Sogn7; han kan have boet her, før han fik Kornumgaard og være vedbleven at staa som Bruger af Gaarden i Vadum, som han kan have ladet bestyre ved sin Søn eller andre. Det er antagelig ham, der skulde have været gift med den under hans Fader omtalte Pige Anne Pedersdatter Kjærulf, der ægtede Byskriver Anders Pallisen. Bagge ægtede da en anden, maaske Datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Aasendrup (Vrensted Sogn), der ogsaa var af Selvejerstand, og med hende havde han nedennævnte Søn. Efter hendes Død ægtede Bagge oftomtalte Anne Pedersdatter Kjærulf1, der 1602 var bleven Enke efter Anders Pallisen. Hun boede da i Rævsgaard i Ø. Halne i Vadum, og hun nævnes ogsaa som boende i en Gaard i Ø. Halne i Vadum i Jordebogen 1617—18. Brylluppet synes at have fundet Sted o. 1620, da Bagge Kjærulf 1621 blev stævnet for Anders Pallisens Gæld til Aalborg Hospital2. Hans Hustru levede endnu 16323. Ægteskabet med hende var barnløst. Iøvrigt vides om Bagge Kjærulf, at han 1614 var Værge for V. Brønderslev Kirke, og da han Aaret efter fratraadte denne Stilling, skyldte han Kirken 48 Daler4. Han synes i det hele at have haft økonomiske Vanskeligheder, og det lader til, at baade han og hans Søskende var ret uformuende. 1630 nævnes han dog som Kreditor i sin Fætter, Raadmand i Aalborg, Jens Andersen Hals' Bo, men sin Part i Kornumgaard, der var 1/5 af Gaarden og Gods, maatte han allerede 1621 pantsætte til Handelsmand og Raadmand Johan Ertmann i Aalborg for 400 Rdl., og 1613 fik Ertmann Indførsel i Pantet. Da sidstnævnte døde, kom den bekendte Aalborg-Købmand Jens Bang i Besiddelse af nævnte Gaardspart, som det ikke senere lykkedes Bagge at indfri5. 1617—20 var han indblandet i en noget delikat Sag, idet Selvejer Jens Poulsen i Mølgaard var mistænkt for at have bedrevet Blodskam med sin Broderdatter Kirsten Nielsdatter af Søndergaard i Aasendrup, for hvem Bagge var Værge, og Bagge blev da beskyldt for at have forsøgt at købe et Vidne til at tilbagekalde sit udsagn6. Den 13. Maj (Søndag) 1632 kom han ind til sin Søn Niels Baggesen, der da var Bruger af en Del af Kornumgaard, medens Bagge vist paa hin Tid var paa et Slags Aftægt. Maaske har han været beruset7, og da Sønnen ikke vilde efterkomme hans Forlangende om at gaa med sig, blev han nok opirret. Niels Baggesens Tjenestepige, Sofie Mortensdatter, sagde da til den gamle, at han hellere skulde gaa hjem i Seng og lade Niels være i Fred, men herover blev Bagge saa rasende, at han vendte sig mod Pigen og jog sin Kniv i hendes Hals, saa hun døde deraf. Bagges Stilling var herefter saa ugunstig, at han fandt det klogest at flygte inden Sagen blev forfulgt; det vides ikke, hvor han drog hen, men han kom næppe mere tilbage, maaske er han flygtet til Slægtninge i Norge eller i de skaanske Provinser. Kort Tid derefter blev han ved Herredsting og Landsting svoret fredløs, og Sønnen, hans Hustru og deres to Piger kom til at bøde, fordi de ikke havde forhindret Manddraberen i at undvige. Bagges Hustru fulgte ham ikke i Landflygtigheden; hun nævnes under Sagen mod Manden, idet hun bl. a. 25/6 1632 paa Aalborg Byting ved Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum, der var gift med hendes Datter af 1. Ægteskab, lod kundgøre, at da Bagge Kjærulfs og hendes Bo var taget under Registrering af Lænsmanden, fragik hun Arv og Gæld efter sin fredløse Mand, men hun forekommer iøvrigt ikke senere1. Bagge levede ikke længe efter; det vidstes 18. December 1634, at han var død2, og han efterlod sig kun en Søn.

Death before December 18, 1634 (Age 69 years)

Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
Source: Anker Eriksen
Citation details: Aner_til_Peder_Jensen_Mørk.PDF
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1560
1 year
elder brother
2 years
elder sister
2 years
elder brother
Morten Jensen Kjærulf
Birth: about 1562Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: about 1607Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
4 years
himself
3 years
younger brother
Vogn Jensen Kjærulf
Birth: about 1567Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: after 1642, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
19 years
younger brother
Family with ? Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: about 1590
3 years
son
3 years
son
Hans Baggesen Kjærulf
Birth: about 1594Kornumgaard, , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring
Death: about 1632
Family with Anne Pedersdatter Kjærulf - View this family
himself
wife
Marriage: before 1621
Anders Pallisen + Anne Pedersdatter Kjærulf - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: about 1587
1 year
step-daughter

BirthKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
MarriageKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 43
MarriageKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 31
MiscAf Kornumgaards historie, Series: Jyske Samlinger, Volume: bind 4. række 1 (1911-1914)
Publication: 1911
Citation details: side 480
MiscKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 43
NameKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
DeathKjærulfske Studier
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 30
DeathAnker Eriksen
Citation details: Aner_til_Peder_Jensen_Mørk.PDF
Marriage

Hun ægtede senere Bagge Jensen Kjærulf af Kornumgaard (se denne Linie), med hvem hun var gift 1621,

Misc

Bagge Jensen Kjærulf, fik ved ovennævnte Broders Død Besiddelsen af den halve Gaard i Henhold til Lænsmandens og Samfrænders Dom af 3. Marts 1608. Da den, der gjorde ham besiddelsen stridig, var hans Broder Vogn, har de maaske været Tvillinger. Bagge er maaske den Bagge Jensen, der i Aalbh. Jordebog 1617-18 staar for en Gaard i Ø Halne i Vadum Sogn; han kan have boet her, før han fik Kornumgaard og være vedbleven at staa som Bruger af Gaarden i Vadum, som han kan have ladet bestyre ved sin Søn eller andre. Det er antagelig ham, der skulde have været gift med den under hans Fader omtalte Pige Anne Pedersdatter Kjærulf, der ægtede Byskriver Anders Pallisen. Bagge ægtede da en anden, maaske Datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Aasendrup (Vrensted Sogn), der ogsaa var af Selvejerstand, og med hende havde han nedennævnte Søn. Efter hendes Død ægtede Bagge oftomtalte Anne Pedersdatter Kjærulf, der 1602 var bleven Enke efter. Anders Pallisen.Hun boede da i Rævsgaard i Ø. Halne i Vadum, og hun nævnes ogsaa som boende i en Gaard i Ø. Halne i Vadum i Jordebogen 1617-18. Brylluppet synes at have fundet Sted omk. 1620, da Bagge Kjærulf 1621 blev stævnet for Anders Pallisens Gæld til Aalborg Hospital. Hans Hustru levede endnu 1632. Ægteskabet med hende var barnløst. Iøvrigt vides om Bagge Kjærulf, at han 1614 var Værge for V. Brønderslev Kirke, og da han Aaret efter fratraadte denne Stilling, skyldte han Kirken 48 Daler. Han synes i det hele at have haft økonomiske Vanskeligheder, og det lader til, at baade han og hans Søskende var ret uformuende. 1630 nævnes han dog som Kreditor i sin Fætter, Raadmand i Aalborg, Jens Andersen Hals Bo, men sin Part i Kornumgaard, der var 1/5 af Gaarden og Gods, maatte han allerede 1621 pantsætte til Handelsmand og Raadmand Johan Ertmann i Aalborg for 400 Rdl., og 1613 fik Ertmann Indførsel i Pantet. Da sidstnævnte døde, kom den bekendte Aalborg - Købmand Jens Bang i Besiddelse af nævnte Gaardspart, som det ikke senere lykkedes Bagge at indfri. 1617-20 var han indblandet i en noget delikat Sag, idet Selvejer Jens Poulsen i Mølgaard var mistænkt for at have bedrevet Blodskam med sin Broderdatter Kirsten Nieldatter af Søndergaard i Ansendrup, for hvem Bagge var Værge, og Bagge blev da beskyldt for ,at have forsøgt at købe et Vidne til at tilbagekalde sit Udsagn. Den 13. Maj (Søndag) 1632 kom han ind til sin Søn Niels Baggesen, der da var Bruger af en Del af Kornumgaard, medens Bagge vist paa hin Tid var paa et Slags Aftægt. Maaske har han været beruset, og da Sønnen ikke vilde efterkommehans Forlangende om at gaa med sig, blev han nok opirret. Niels Baggesens Tjenestepige, Sofie Mortensdatter,. sagde da til den gamle, at han hellere skulde gaa hjem i Seng og lade Niels være i Fred, men heroyer blev Bagge saa rasende, athan vendte sig mod Pigen og jog sin Kniv i hendes Hals, saa hun døde deraf. Bagges Stilling var herefter saa ugunstig, at han fandt det klogest at flygte inden Sagen blev forfulgt; det vides ikke, hvor han drog hen, men han kom næppe mere tilbage, maaske er han. flygtet til Slægtninge i Norge eller i de skaanske Provinser. Kort Tid derefter blev han ved Herredsting og Landsting svoret fredløs, og Sønnen, hans Hustru og deres to Piger kom til at bøde, fordi de ikke havde forhindret Manddraberen i at undvige. Bagges Hustru fulgte ham ikke i Landflygtigheden; hun nævnes under Sagen mod Manden, idet hun bl.a. 25/6 1632 paa Aalborg Byting ved Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum, der var gift med hendes Datter af 1.Ægteskab, lod kundgøre, at da Bagge Kjærulfs og hendes Bo var taget under Registrering af Lænsmanden, fragik hun Arv og Gæld efter sin fredløse Mand, men hun forekommer iøvrigt ikke senere. Bagge levede ikke længe efter; det vidstes 18. December 1634, at han var død, og han efterlod sig kun en Søn.

Misc

Bagge Jensen Kjærulf, fik ved ovennævnte Broders Død Besiddelsen af den halve Gaard i Henhold til Lænsmandens og Samfrænders Dom af 3. Marts 16086. Da den, der gjorde ham Besiddelsen stridig, var hans Broder Vogn, har de maaske været Tvillinger. Bagge er maaske den Bagge Jensen, der i Aalbh. Jordebog 1617—18 staar for en Gaard i Ø. Halne i Vadum Sogn7; han kan have boet her, før han fik Kornumgaard og være vedbleven at staa som Bruger af Gaarden i Vadum, som han kan have ladet bestyre ved sin Søn eller andre. Det er antagelig ham, der skulde have været gift med den under hans Fader omtalte Pige Anne Pedersdatter Kjærulf, der ægtede Byskriver Anders Pallisen. Bagge ægtede da en anden, maaske Datter af Niels Poulsen i Søndergaard i Aasendrup (Vrensted Sogn), der ogsaa var af Selvejerstand, og med hende havde han nedennævnte Søn. Efter hendes Død ægtede Bagge oftomtalte Anne Pedersdatter Kjærulf1, der 1602 var bleven Enke efter Anders Pallisen. Hun boede da i Rævsgaard i Ø. Halne i Vadum, og hun nævnes ogsaa som boende i en Gaard i Ø. Halne i Vadum i Jordebogen 1617—18. Brylluppet synes at have fundet Sted o. 1620, da Bagge Kjærulf 1621 blev stævnet for Anders Pallisens Gæld til Aalborg Hospital2. Hans Hustru levede endnu 16323. Ægteskabet med hende var barnløst. Iøvrigt vides om Bagge Kjærulf, at han 1614 var Værge for V. Brønderslev Kirke, og da han Aaret efter fratraadte denne Stilling, skyldte han Kirken 48 Daler4. Han synes i det hele at have haft økonomiske Vanskeligheder, og det lader til, at baade han og hans Søskende var ret uformuende. 1630 nævnes han dog som Kreditor i sin Fætter, Raadmand i Aalborg, Jens Andersen Hals' Bo, men sin Part i Kornumgaard, der var 1/5 af Gaarden og Gods, maatte han allerede 1621 pantsætte til Handelsmand og Raadmand Johan Ertmann i Aalborg for 400 Rdl., og 1613 fik Ertmann Indførsel i Pantet. Da sidstnævnte døde, kom den bekendte Aalborg-Købmand Jens Bang i Besiddelse af nævnte Gaardspart, som det ikke senere lykkedes Bagge at indfri5. 1617—20 var han indblandet i en noget delikat Sag, idet Selvejer Jens Poulsen i Mølgaard var mistænkt for at have bedrevet Blodskam med sin Broderdatter Kirsten Nielsdatter af Søndergaard i Aasendrup, for hvem Bagge var Værge, og Bagge blev da beskyldt for at have forsøgt at købe et Vidne til at tilbagekalde sit udsagn6. Den 13. Maj (Søndag) 1632 kom han ind til sin Søn Niels Baggesen, der da var Bruger af en Del af Kornumgaard, medens Bagge vist paa hin Tid var paa et Slags Aftægt. Maaske har han været beruset7, og da Sønnen ikke vilde efterkomme hans Forlangende om at gaa med sig, blev han nok opirret. Niels Baggesens Tjenestepige, Sofie Mortensdatter, sagde da til den gamle, at han hellere skulde gaa hjem i Seng og lade Niels være i Fred, men herover blev Bagge saa rasende, at han vendte sig mod Pigen og jog sin Kniv i hendes Hals, saa hun døde deraf. Bagges Stilling var herefter saa ugunstig, at han fandt det klogest at flygte inden Sagen blev forfulgt; det vides ikke, hvor han drog hen, men han kom næppe mere tilbage, maaske er han flygtet til Slægtninge i Norge eller i de skaanske Provinser. Kort Tid derefter blev han ved Herredsting og Landsting svoret fredløs, og Sønnen, hans Hustru og deres to Piger kom til at bøde, fordi de ikke havde forhindret Manddraberen i at undvige. Bagges Hustru fulgte ham ikke i Landflygtigheden; hun nævnes under Sagen mod Manden, idet hun bl. a. 25/6 1632 paa Aalborg Byting ved Lars Jensen i Rævsgaard i Vadum, der var gift med hendes Datter af 1. Ægteskab, lod kundgøre, at da Bagge Kjærulfs og hendes Bo var taget under Registrering af Lænsmanden, fragik hun Arv og Gæld efter sin fredløse Mand, men hun forekommer iøvrigt ikke senere1. Bagge levede ikke længe efter; det vidstes 18. December 1634, at han var død2, og han efterlod sig kun en Søn.