Ole Munks slægtsdatabase

Peder Thøgersen Lassen + Margrethe Grotum Werchmester

1 child

Parents Grandparents

Family group information
Marriage July 27, 1751
Citation details: e-mail af 11-08-2015
Note:

Citat fra Bælum kirkebog: (1676-1813. Fol. 201. Opslag 199.) Thiisdagen d. 27. July copulerede Jeg paa Vorgaard efter Kongl. allernaadigste Bevilgninger baade paa Stue-brøllup, og for Slægtskab, Seig. Peder Thøgers. Lassen til Høstemarch, og Egense Closter; og Velædle Jom- frue Margrethe Grotum Werchmester, Hr. Krigs- Raad Harboe Hans Daatter paa Vorgaard. For- lovere vare: Hr Cancellie Raad Henrich Grotum og Kiøbmand Niels Vadum i Aalborg.