Ole Munks slægtsdatabase

Christian Larsen SchiønningAge: 78 years17041782

Name
Christian Larsen Schiønning
Given names
Christian Larsen
Surname
Schiønning

Christian Laursen

Name
Christian Laursen
Given names
Christian
Surname
Laursen

Christian Skiønning

Name
Christian Skiønning
Given names
Christian
Surname
Skiønning
Birth 1704
Note: Stedet er anslået, men hans far nævnes senest 1713 i Assers Mølle
Death of a motherUrsula Christiansdatter
before 1719 (Age 15 years)
Marriage of a parentLars Olufsen BruunDorthe OlufsdatterView this family
before 1720 (Age 16 years)

MarriagePernille Christine Jacobsdatter RingView this family
February 8, 1732 (Age 28 years)
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
Citation details: 1678 - 1798
Note: 1732 den 8. februar efter Kongelig allernaadigste tilladelse er Monsr. Christian Larsen copulered med Madem: Pernelle Jacobsdatter Ring i hjemmet af Domprovsten hr. Magister Hans Buch.
Birth of a daughter
#1
Aasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
September 1732 (Age 28 years)
Death of a daughterAasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
October 1732 (Age 28 years)
Citation details: 1703 - 1807
Occupation
Kommis hos købmand Chr. Ibsen Ring i Roskilde, som drev en forretning her i Frederikssund
1732 (Age 28 years)
Occupation
Købmand, Handelsbetjent og Skoleholder
yes

Miscyes

Publication: 1998
Citation details: side 13 ff
Note:

Ude Sundby skolebygning stod som en af de første færdig i 1722, og man kunne altså nu ansætte en skoleholder, som skulle undervise børnene fra Ude- og Oppe Sundby. Lønnen var fastsat fra statens side, han skulle have 20 rigsdaler om året, 280 lispund hø, 280 lispund halm, være skattefri, have lov at græsse to køer og 6 får sammen med byens øvrige dyr, samt endelig have 14. læs tørv og 3 læs brænde årligt til opvarmning af skolestuen. Virker dette som en lille løn, så var kravene til læreren heller ikke store. Han skulle lære børnene at læse, så de kunne stave sig igennem de kristelige opbyggelige skrifter. Ønskede nogen, at børnene skulle lære at skrive eller regne, måtte de betale for det. ....... Degnen døde i 1746 og Stauning rykkede op i det gejstelige hiraki og overtog degneembedet. Nu var skoleholderstllingen på ny ledig, men hjælpen var ikke langt væk. I Frederikssund boede den fallerede købmand Christian Larsen Schiønning. Da han hørte, at skoleholderstillingen i Ude Sundby var ledig, skyndte han sig at søge den. Han begrundede blandt andet sin ansøgning med, at selvom stillingen kun gav en ringe løn, så ville den dog sætte ham i stand til at ernære sig og sin talrige familie, så han ikke ville gå til grunde. Der blev foretaget en undersøgelse af hans evner som skoleholder, de blev fundet i orden og Christian Schiønning kunne i 1747 begynde sit nye arbejde. Christian Schiønning må have befundet sig godt i sit nye embede, idet han blev der og forestod undervisningen af børnene i Ude- og Oppe Sundby til sin død 35 år senere i 1782. Der kom ingen klager over ham hverken fra forældre eller præster, så vi må formode, at man var tilfreds med ham. Men, ved vi ikke noget konkret om Schiønnings undervisning, så kender vi til gengæld lidt til hans sang. Degnen Peder Stauning fik nemlig i 1761 vandladningsproblemer. Bedst som han stod og sang under gudstjenesten kunne trangen komme over ham. Men da det jo var en del af hans arbejde at sørge for, at menigheden holdt takten under salmesangen, var det ikke så heldigt, at han måtte løbe udendørs. Stauning forhørte sig om muligheden for, at Schiønning måtte synge i hans sted, når han skulle træde af på naturens vegne. Skoleholderen sang ganske vist ikke særlig godt, men det gjorde menigheden heldigvis selv. Den kunne sagtens overdøve ham, og hans arbejde ville derfor udelukkende bestå i at få alle til at følges ad under korsangen. Stauning ville også selv - såvidt hans lille problem tillod det - være tilstede og synge med. Han fik sit ønske opfyldt unden problemer. I starten af 1770'erne begyndte det at knibe for skoleholder Schiønning at klare alt sit arbejde selv, så han fik sønnen Lars til at assistere sig. Da faderen døde i 1782, kunne sønnen, Lars Schiønning, uden videre overtage faderens embede, som han bestred de næste par årtier.

Baptism of a daughterAasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
October 1, 1732 (Age 28 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1732 die 1. october blef Mons. Christian Laursen kiøbmand i Friderichsund hans datter christnet - Aaslel Bartoline - Mons. Langes kiereste Madame Salome bar det, faddere var Jacob Ibsen fra Roeskilde, Mons. Søren Rasmussen oc vor Møller, Mad. Windekilde oc Mademoiselle Esmark.
Burial of a daughterAasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
October 15, 1732 (Age 28 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1732 den 15. oktober blef Mons. Christian Larsens barn begravet.
Birth of a daughter
#2
Marie Lisbeth Schiønning
September 1733 (Age 29 years)
Citation details: 1703 - 1807
Baptism of a daughterMarie Lisbeth Schiønning
September 9, 1733 (Age 29 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1733 den 9. september er Mons. Christian Laursen kiøbmand i Friderichsund hans datter christned - Marie Lisbeth - hans hustrus moder fra Roskilde bar det, faddere: Mons. Lange, Hjort, Otto, Mathiis, Mette Kirstine, Anne Lisbeth, Madam Lyche, Christian Købis søster oc madam Bordings.
Birth of a daughter
#3
Else Kirstine Schiønning
May 1735 (Age 31 years)
Baptism of a daughterElse Kirstine Schiønning
May 25, 1735 (Age 31 years)
Note: 1735 den 24. maj af Sl. Jens Archtander sogne ????? hiælpe ????????????????????? sl. lig??? i dødelig ??? er blefen døbt Mons. Christen Larsøns barn nomene - Else Kirstine - Mad. Margrethe Søren Rasmussens bar det, faddere MOns. Lange, hans ????s præceptor Mons. Kinstrup, hans S??????? s??? Mons. Lindberg oc vor Møller Mons. Peder Brun oc Madam Karstens alle udi Friderichsund.
Birth of a son
#4
Peter Schiønning
June 1736 (Age 32 years)
Citation details: 1703 - 1807
Baptism of a sonPeter Schiønning
June 26, 1736 (Age 32 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1736 tirsdagen den 26. juni blef Christian Schiønnings søn i Friderichsund døbt og kaldet - Peter - Sr. Henrik Klerkes kiereste fra Roskilde bar barnet. Introduceret 8. p. trin.
Birth of a son
#5
Niels Christian Schiønning
May 1738 (Age 34 years)
Citation details: 1703-1807. 197 - 1.
Baptism of a sonNiels Christian Schiønning
May 4, 1738 (Age 34 years)
Citation details: 1703-1807. 197 - 1.
Note: 1738 4. søndag efter pasche blev Sr. Christian Skiønnings barn døbt og kaldet - Niels - faddere var Sr. Søren Rasmussen kiereste som bar det, Sr. Langes kiereste, præstens broder Peder Lemming, degnens søn Lars Caspersen og Sr. Carsten Simonsen i Friderichssund.
Misc 1739 (Age 35 years)

Note: imellem 1739 og 1747 handelsbetjent idet dette er hans stilling da han i 1747 ansøger om at blive skoldeholder i Ude Sundby
Death of a fatherLars Olufsen Bruun
about 1740 (Age 36 years)
Birth of a son
#6
Rasmus Schiønning
March 1741 (Age 37 years)
Citation details: 1703 - 1807
Baptism of a sonRasmus Schiønning
March 26, 1741 (Age 37 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1741 dom. palm. blev Sr. Christian Skiønnings barn døbt og kaldet - Rasmus - Sr. Peder Larsens ældste datter bar det, faddere var Jomfru Appelone Lange, hr. Søren Rasmussen og Mons. Plum, itis Mogens Farversvend.
Death of a sonRasmus Schiønning
after March 26, 1741 (Age 37 years)

Citation details: 1703 - 1807
Birth of a son
#7
Lars Schiønning
August 1744 (Age 40 years)
Citation details: 1703 - 1807
Birth of a son
#8
Jacob Schiønning
August 1744 (Age 40 years)
Baptism of a sonLars Schiønning
August 16, 1744 (Age 40 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1744 dom. 12. p. trinit blev Christian Skiønnings tvillingebørn kaldet - Jacob og Lars - Det første bar Madam Lidow, det andet Madam Plum, faddere var Sr. Carl Plum, Sr. Lucas Drackhart, jomfru Appelone Lange, Sophie Christensdatter til Søren Rasmussens.
Baptism of a sonJacob Schiønning
August 16, 1744 (Age 40 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1744 dom. 12. p. trinit blev Christian Skiønnings tvillingebørn kaldet - Jacob og Lars - Det første bar Madam Lidow, det andet Madam Plum, faddere var Sr. Carl Plum, Sr. Lucas Drackhart, jomfru Appelone Lange, Sophie Christensdatter til Søren Rasmussens.
Death of a sonLars Schiønning
September 1744 (Age 40 years)
Death of a sonJacob Schiønning
September 1744 (Age 40 years)
Citation details: 1703 - 1807
Burial of a sonJacob Schiønning
September 27, 1744 (Age 40 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1744 dom. 17. p. trin blev Christian Skiønnings ene tvilling barn begravet. [muligvis først 25 10 1744]
Burial of a sonLars Schiønning
October 25, 1744 (Age 40 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1744 den 25. october blev Christian Skiønnings andet tvillinge barn begravet. [muligvis allerede 27 09 1744]
Birth of a daughter
#9
Ane Margrethe Schiønning
July 1746 (Age 42 years)
Citation details: 1703 - 1807
Baptism of a daughterAne Margrethe Schiønning
July 24, 1746 (Age 42 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1746 den 24. juli dom. 7. trinit blev Christian Skiønnings barn fra Friderichssund døbt og kaldet - Anna Margrethe - Sr. Christian Schmidts kierste bar det. Test Sr. Hagedorn og Plum, jomfru Apelone Lange og Sophie hos Madam Rasmussen.
Misc 1747 (Age 43 years)
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
Note: imellem 1747 og 1782 skoleholder i Uddesundby i det han i 1747 overtager skoleholder-embedet efter at den tidligere skoleholder Stauning bliver degn. Schiønning var meget agtet og blev kirkeværge. Han forbliver i stillingen indtil sin død, hvorefter han efterfølges af sin søn Laurids. Skolen var en rytterskole fra Frederik den 6.'s tid. Skolen var i sin tid ?(ca. 1724)? opført af den københavnske murermester Laurids Eriksen og lå højt på bakken med front mod syd.
Birth of a daughter
#10
Martha Schiønning
June 1750 (Age 46 years)
Citation details: 1703 - 1807
Baptism of a daughterMartha Schiønning
June 21, 1750 (Age 46 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1750 den 21. juni Dom. 4. p. trinint blev Sr. Christian Skiønnings barn døbt og kaldet - Martha - præstens hustru bar det, testes St. Lemming, sr. Schmith, Sr. hagedorn og Anne Sophie hos Mad. Rasmussen.
Birth of a son
#11
Laurits Schiønning
January 1753 (Age 49 years)
Citation details: 1703 - 1807
Baptism of a sonLaurits Schiønning
February 2, 1753 (Age 49 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1753 den 22. februar skoleholder mons. Skiønnings barn døbt kaldet - Lars - testes mad. Lidøe, jomfru Apelone Lange, monciers Smidt, Lemming, Hagedorn og Nisenius Wedel
Marriage of a childNiels Christian SchiønningDorthe Andersdatter LiistrømView this family
February 26, 1764 (Age 60 years)
Citation details: 1719-1764. C 150 - 4. og 1738-1800. C 150 - 5.
Note:

1763 den 27. december trolovet Niels Christian Schiønning ungkarl og Dorothe Andersdatter pige trolovede i deres iboende hus i Adelgade (Clementin). I dom 4. post epiphan, II dom 5. post epiphan, III dom 6 post epiphan. Den 26. februar 1764 copulerede i FroePrædiken (Clementin). Af budolfi KB 1738-1800 (kopier af vielser m.v.) fremgår: 1763 fer 3. nat. trolovet i Aalborg: Niels Christian Skiøning og Dorthe Andersdatter Listring. Forlovere Oluf Cronholm og Niels Truelsen.

Marriage of a childJørgen Schack ØrbyeMarie Lisbeth SchiønningView this family
November 8, 1771 (Age 67 years)
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1771 den 21. september blev ?????? Jørgen Schach Ørbye trolovet til jomfru Marie Elisabeth Schiønning. Forlovere Christian Schiønning og Peder Stauring. Copulerede den 8. marts.
Marriage of a child? Else Kirstine SchiønningView this family
before 1776 (Age 72 years)

Death of a wifePernille Christine Jacobsdatter Ring
September 1776 (Age 72 years)
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
Citation details: 1703 - 1807.
Burial of a wifePernille Christine Jacobsdatter Ring
September 13, 1776 (Age 72 years)
Citation details: 1703 - 1807.
Note: 1776 den 13. september blev Mad. Schiøning begravet, gl. 63.
Marriage of a childChristian Everhardt Johansen MirgelbergElse Kirstine SchiønningView this family
September 10, 1777 (Age 73 years)
Marriage of a child? Ane Margrethe SchiønningView this family
before 1779 (Age 75 years)

Marriage of a childPeter LindeløvAne Margrethe SchiønningView this family
January 28, 1780 (Age 76 years)
Death May 1782 (Age 78 years)
Burial May 3, 1782 (Age 78 years)
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
Citation details: 1703 - 1807
Note: 1782 fredagen den 3. maj blev skoleholder og kirkeværge Christen Schiønning begravet i kirken, gl. 78 aar.
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1704
1 year
himself
3 years
younger sister
Father’s family with Dorthe Olufsdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: before 1720
1 year
half-brother
Oluf Larsen
Birth: 1720Assers Mølle, , Glim, Sømme, Roskilde
Death: May 18, 1764Vallø, , Valløby, Bjæverskov, Præstø
3 years
half-sister
Maria Kirstine Larsdatter
Birth: 1722Assers Mølle, , Glim, Sømme, Roskilde
Death: after July 1, 1787, Herfølge, Herfølge, Bjæverskov, Præstø
9 years
half-sister
Anna Margrethe Larsdatter
Birth: about 1730Assers Mølle, , Glim, Sømme, Roskilde
Death: after October 12, 1764, Nørre Herlev, Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg
Family with Pernille Christine Jacobsdatter Ring - View this family
himself
wife
Marriage: February 8, 1732Roskilde Domkirke, , Roskilde, Sømme, Roskilde
8 months
daughter
Aasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
Birth: September 1732, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: October 1732, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
13 months
daughter
Marie Lisbeth Schiønning
Birth: September 1733, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: January 1785, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
21 months
daughter
Else Kirstine Schiønning
Birth: May 1735, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: after December 1, 1810, , Roskilde, Sømme, Roskilde
14 months
son
Peter Schiønning
Birth: June 1736, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: after October 1, 1810
2 years
son
3 years
son
Rasmus Schiønning
Birth: March 1741, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: after March 26, 1741
4 years
son
Lars Schiønning
Birth: August 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: September 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
1 month
son
Jacob Schiønning
Birth: August 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: September 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
2 years
daughter
4 years
daughter
Martha Schiønning
Birth: June 1750, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: after December 1810, , Odense, Odense, Odense
3 years
son
Laurits Schiønning
Birth: January 1753, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Death: October 1803, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg

MarriageFrederikssunds og købstaden Slangerups historie
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
MarriageKirkebog for Roskilde Domkirke
Citation details: 1678 - 1798
MiscFrederikssunds og købstaden Slangerups historie
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
MiscDet glemte jubilæum, Series: Årg. 21. Nr. 2. S. 13-23 : ill., Volume: Frederikssund Historiske Forening
Publication: 1998
Citation details: side 13 ff
BurialFrederikssunds og købstaden Slangerups historie
Publication: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Citation details: Bind 2, side 159 ff
BurialKirkebog for Frederikssund - Udesundby
Citation details: 1703 - 1807
Birth

Stedet er anslået, men hans far nævnes senest 1713 i Assers Mølle

Marriage

1732 den 8. februar efter Kongelig allernaadigste tilladelse er Monsr. Christian Larsen copulered med Madem: Pernelle Jacobsdatter Ring i hjemmet af Domprovsten hr. Magister Hans Buch.

Misc

imellem 1739 og 1747 handelsbetjent idet dette er hans stilling da han i 1747 ansøger om at blive skoldeholder i Ude Sundby

Misc

imellem 1747 og 1782 skoleholder i Uddesundby i det han i 1747 overtager skoleholder-embedet efter at den tidligere skoleholder Stauning bliver degn. Schiønning var meget agtet og blev kirkeværge. Han forbliver i stillingen indtil sin død, hvorefter han efterfølges af sin søn Laurids. Skolen var en rytterskole fra Frederik den 6.'s tid. Skolen var i sin tid ?(ca. 1724)? opført af den københavnske murermester Laurids Eriksen og lå højt på bakken med front mod syd.

Misc

Ude Sundby skolebygning stod som en af de første færdig i 1722, og man kunne altså nu ansætte en skoleholder, som skulle undervise børnene fra Ude- og Oppe Sundby. Lønnen var fastsat fra statens side, han skulle have 20 rigsdaler om året, 280 lispund hø, 280 lispund halm, være skattefri, have lov at græsse to køer og 6 får sammen med byens øvrige dyr, samt endelig have 14. læs tørv og 3 læs brænde årligt til opvarmning af skolestuen. Virker dette som en lille løn, så var kravene til læreren heller ikke store. Han skulle lære børnene at læse, så de kunne stave sig igennem de kristelige opbyggelige skrifter. Ønskede nogen, at børnene skulle lære at skrive eller regne, måtte de betale for det. ....... Degnen døde i 1746 og Stauning rykkede op i det gejstelige hiraki og overtog degneembedet. Nu var skoleholderstllingen på ny ledig, men hjælpen var ikke langt væk. I Frederikssund boede den fallerede købmand Christian Larsen Schiønning. Da han hørte, at skoleholderstillingen i Ude Sundby var ledig, skyndte han sig at søge den. Han begrundede blandt andet sin ansøgning med, at selvom stillingen kun gav en ringe løn, så ville den dog sætte ham i stand til at ernære sig og sin talrige familie, så han ikke ville gå til grunde. Der blev foretaget en undersøgelse af hans evner som skoleholder, de blev fundet i orden og Christian Schiønning kunne i 1747 begynde sit nye arbejde. Christian Schiønning må have befundet sig godt i sit nye embede, idet han blev der og forestod undervisningen af børnene i Ude- og Oppe Sundby til sin død 35 år senere i 1782. Der kom ingen klager over ham hverken fra forældre eller præster, så vi må formode, at man var tilfreds med ham. Men, ved vi ikke noget konkret om Schiønnings undervisning, så kender vi til gengæld lidt til hans sang. Degnen Peder Stauning fik nemlig i 1761 vandladningsproblemer. Bedst som han stod og sang under gudstjenesten kunne trangen komme over ham. Men da det jo var en del af hans arbejde at sørge for, at menigheden holdt takten under salmesangen, var det ikke så heldigt, at han måtte løbe udendørs. Stauning forhørte sig om muligheden for, at Schiønning måtte synge i hans sted, når han skulle træde af på naturens vegne. Skoleholderen sang ganske vist ikke særlig godt, men det gjorde menigheden heldigvis selv. Den kunne sagtens overdøve ham, og hans arbejde ville derfor udelukkende bestå i at få alle til at følges ad under korsangen. Stauning ville også selv - såvidt hans lille problem tillod det - være tilstede og synge med. Han fik sit ønske opfyldt unden problemer. I starten af 1770'erne begyndte det at knibe for skoleholder Schiønning at klare alt sit arbejde selv, så han fik sønnen Lars til at assistere sig. Da faderen døde i 1782, kunne sønnen, Lars Schiønning, uden videre overtage faderens embede, som han bestred de næste par årtier.

Burial

1782 fredagen den 3. maj blev skoleholder og kirkeværge Christen Schiønning begravet i kirken, gl. 78 aar.