Ole Munks slægtsdatabase

Christian Larsen SchiønningAlder: 78 år17041782

Navn
Christian Larsen Schiønning
Fornavne
Christian Larsen
Efternavn
Schiønning

Christian Laursen

Navn
Christian Laursen
Fornavne
Christian
Efternavn
Laursen

Christian Skiønning

Navn
Christian Skiønning
Fornavne
Christian
Efternavn
Skiønning
Født 1704
Note: Stedet er anslået, men hans far nævnes senest 1713 i Assers Mølle
Søsters fødselMette Larsdatter
omkring 1706 (Alder 2 år)
Note: formentlig
Mors dødUrsula Christiansdatter
før 1719 (Alder 15 år)
Forældres ægteskabLars Olufsen BruunDorthe OlufsdatterVis familie
før 1720 (Alder 16 år)

Halvbrors fødselOluf Larsen
1720 (Alder 16 år)
Halvsøsters fødselMaria Kirstine Larsdatter
1722 (Alder 18 år)
Halvsøsters fødselAnna Margrethe Larsdatter
omkring 1730 (Alder 26 år)
ÆgteskabPernille Christine Jacobsdatter RingVis familie
8. februar 1732 (Alder 28 år)
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
Detaljer for citat: 1678 - 1798
Note: 1732 den 8. februar efter Kongelig allernaadigste tilladelse er Monsr. Christian Larsen copulered med Madem: Pernelle Jacobsdatter Ring i hjemmet af Domprovsten hr. Magister Hans Buch.
Datters fødsel
1
Aasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
september 1732 (Alder 28 år)
Datters dødsfaldAasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
oktober 1732 (Alder 28 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Begravelse af datterAasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
15. oktober 1732 (Alder 28 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1732 den 15. oktober blef Mons. Christian Larsens barn begravet.
Erhverv
Kommis hos købmand Chr. Ibsen Ring i Roskilde, som drev en forretning her i Frederikssund
1732 (Alder 28 år)
Erhverv
Købmand, Handelsbetjent og Skoleholder
ja

Miscja

Publikation: 1998
Detaljer for citat: side 13 ff
Note:

Ude Sundby skolebygning stod som en af de første færdig i 1722, og man kunne altså nu ansætte en skoleholder, som skulle undervise børnene fra Ude- og Oppe Sundby. Lønnen var fastsat fra statens side, han skulle have 20 rigsdaler om året, 280 lispund hø, 280 lispund halm, være skattefri, have lov at græsse to køer og 6 får sammen med byens øvrige dyr, samt endelig have 14. læs tørv og 3 læs brænde årligt til opvarmning af skolestuen. Virker dette som en lille løn, så var kravene til læreren heller ikke store. Han skulle lære børnene at læse, så de kunne stave sig igennem de kristelige opbyggelige skrifter. Ønskede nogen, at børnene skulle lære at skrive eller regne, måtte de betale for det. ....... Degnen døde i 1746 og Stauning rykkede op i det gejstelige hiraki og overtog degneembedet. Nu var skoleholderstllingen på ny ledig, men hjælpen var ikke langt væk. I Frederikssund boede den fallerede købmand Christian Larsen Schiønning. Da han hørte, at skoleholderstillingen i Ude Sundby var ledig, skyndte han sig at søge den. Han begrundede blandt andet sin ansøgning med, at selvom stillingen kun gav en ringe løn, så ville den dog sætte ham i stand til at ernære sig og sin talrige familie, så han ikke ville gå til grunde. Der blev foretaget en undersøgelse af hans evner som skoleholder, de blev fundet i orden og Christian Schiønning kunne i 1747 begynde sit nye arbejde. Christian Schiønning må have befundet sig godt i sit nye embede, idet han blev der og forestod undervisningen af børnene i Ude- og Oppe Sundby til sin død 35 år senere i 1782. Der kom ingen klager over ham hverken fra forældre eller præster, så vi må formode, at man var tilfreds med ham. Men, ved vi ikke noget konkret om Schiønnings undervisning, så kender vi til gengæld lidt til hans sang. Degnen Peder Stauning fik nemlig i 1761 vandladningsproblemer. Bedst som han stod og sang under gudstjenesten kunne trangen komme over ham. Men da det jo var en del af hans arbejde at sørge for, at menigheden holdt takten under salmesangen, var det ikke så heldigt, at han måtte løbe udendørs. Stauning forhørte sig om muligheden for, at Schiønning måtte synge i hans sted, når han skulle træde af på naturens vegne. Skoleholderen sang ganske vist ikke særlig godt, men det gjorde menigheden heldigvis selv. Den kunne sagtens overdøve ham, og hans arbejde ville derfor udelukkende bestå i at få alle til at følges ad under korsangen. Stauning ville også selv - såvidt hans lille problem tillod det - være tilstede og synge med. Han fik sit ønske opfyldt unden problemer. I starten af 1770'erne begyndte det at knibe for skoleholder Schiønning at klare alt sit arbejde selv, så han fik sønnen Lars til at assistere sig. Da faderen døde i 1782, kunne sønnen, Lars Schiønning, uden videre overtage faderens embede, som han bestred de næste par årtier.

Datters dåbAasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
1. oktober 1732 (Alder 28 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1732 die 1. october blef Mons. Christian Laursen kiøbmand i Friderichsund hans datter christnet - Aaslel Bartoline - Mons. Langes kiereste Madame Salome bar det, faddere var Jacob Ibsen fra Roeskilde, Mons. Søren Rasmussen oc vor Møller, Mad. Windekilde oc Mademoiselle Esmark.
Datters fødsel
2
Marie Lisbeth Schiønning
september 1733 (Alder 29 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Datters dåbMarie Lisbeth Schiønning
9. september 1733 (Alder 29 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1733 den 9. september er Mons. Christian Laursen kiøbmand i Friderichsund hans datter christned - Marie Lisbeth - hans hustrus moder fra Roskilde bar det, faddere: Mons. Lange, Hjort, Otto, Mathiis, Mette Kirstine, Anne Lisbeth, Madam Lyche, Christian Købis søster oc madam Bordings.
Datters fødsel
3
Else Kirstine Schiønning
maj 1735 (Alder 31 år)
Datters dåbElse Kirstine Schiønning
25. maj 1735 (Alder 31 år)
Note: 1735 den 24. maj af Sl. Jens Archtander sogne ????? hiælpe ????????????????????? sl. lig??? i dødelig ??? er blefen døbt Mons. Christen Larsøns barn nomene - Else Kirstine - Mad. Margrethe Søren Rasmussens bar det, faddere MOns. Lange, hans ????s præceptor Mons. Kinstrup, hans S??????? s??? Mons. Lindberg oc vor Møller Mons. Peder Brun oc Madam Karstens alle udi Friderichsund.
Søns fødsel
4
Peter Schiønning
juni 1736 (Alder 32 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Søns dåbPeter Schiønning
26. juni 1736 (Alder 32 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1736 tirsdagen den 26. juni blef Christian Schiønnings søn i Friderichsund døbt og kaldet - Peter - Sr. Henrik Klerkes kiereste fra Roskilde bar barnet. Introduceret 8. p. trin.
Søns fødsel
5
Niels Christian Schiønning
maj 1738 (Alder 34 år)
Detaljer for citat: 1703-1807. 197 - 1.
Søns dåbNiels Christian Schiønning
4. maj 1738 (Alder 34 år)
Detaljer for citat: 1703-1807. 197 - 1.
Note: 1738 4. søndag efter pasche blev Sr. Christian Skiønnings barn døbt og kaldet - Niels - faddere var Sr. Søren Rasmussen kiereste som bar det, Sr. Langes kiereste, præstens broder Peder Lemming, degnens søn Lars Caspersen og Sr. Carsten Simonsen i Friderichssund.
Misc 1739 (Alder 35 år)

Note: imellem 1739 og 1747 handelsbetjent idet dette er hans stilling da han i 1747 ansøger om at blive skoldeholder i Ude Sundby
Fars dødLars Olufsen Bruun
omkring 1740 (Alder 36 år)
Søns fødsel
6
Rasmus Schiønning
marts 1741 (Alder 37 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Søns dåbRasmus Schiønning
26. marts 1741 (Alder 37 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1741 dom. palm. blev Sr. Christian Skiønnings barn døbt og kaldet - Rasmus - Sr. Peder Larsens ældste datter bar det, faddere var Jomfru Appelone Lange, hr. Søren Rasmussen og Mons. Plum, itis Mogens Farversvend.
Søns dødsfaldRasmus Schiønning
efter 26. marts 1741 (Alder 37 år)

Detaljer for citat: 1703 - 1807
Søns fødsel
7
Lars Schiønning
august 1744 (Alder 40 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Søns fødsel
8
Jacob Schiønning
august 1744 (Alder 40 år)
Søns dåbLars Schiønning
16. august 1744 (Alder 40 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1744 dom. 12. p. trinit blev Christian Skiønnings tvillingebørn kaldet - Jacob og Lars - Det første bar Madam Lidow, det andet Madam Plum, faddere var Sr. Carl Plum, Sr. Lucas Drackhart, jomfru Appelone Lange, Sophie Christensdatter til Søren Rasmussens.
Søns dåbJacob Schiønning
16. august 1744 (Alder 40 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1744 dom. 12. p. trinit blev Christian Skiønnings tvillingebørn kaldet - Jacob og Lars - Det første bar Madam Lidow, det andet Madam Plum, faddere var Sr. Carl Plum, Sr. Lucas Drackhart, jomfru Appelone Lange, Sophie Christensdatter til Søren Rasmussens.
Søns dødsfaldLars Schiønning
september 1744 (Alder 40 år)
Søns dødsfaldJacob Schiønning
september 1744 (Alder 40 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Søns begravelseJacob Schiønning
27. september 1744 (Alder 40 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1744 dom. 17. p. trin blev Christian Skiønnings ene tvilling barn begravet. [muligvis først 25 10 1744]
Søns begravelseLars Schiønning
25. oktober 1744 (Alder 40 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1744 den 25. october blev Christian Skiønnings andet tvillinge barn begravet. [muligvis allerede 27 09 1744]
Datters fødsel
9
Ane Margrethe Schiønning
juli 1746 (Alder 42 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Datters dåbAne Margrethe Schiønning
24. juli 1746 (Alder 42 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1746 den 24. juli dom. 7. trinit blev Christian Skiønnings barn fra Friderichssund døbt og kaldet - Anna Margrethe - Sr. Christian Schmidts kierste bar det. Test Sr. Hagedorn og Plum, jomfru Apelone Lange og Sophie hos Madam Rasmussen.
Misc 1747 (Alder 43 år)
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
Note: imellem 1747 og 1782 skoleholder i Uddesundby i det han i 1747 overtager skoleholder-embedet efter at den tidligere skoleholder Stauning bliver degn. Schiønning var meget agtet og blev kirkeværge. Han forbliver i stillingen indtil sin død, hvorefter han efterfølges af sin søn Laurids. Skolen var en rytterskole fra Frederik den 6.'s tid. Skolen var i sin tid ?(ca. 1724)? opført af den københavnske murermester Laurids Eriksen og lå højt på bakken med front mod syd.
Datters fødsel
10
Martha Schiønning
juni 1750 (Alder 46 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Datters dåbMartha Schiønning
21. juni 1750 (Alder 46 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1750 den 21. juni Dom. 4. p. trinint blev Sr. Christian Skiønnings barn døbt og kaldet - Martha - præstens hustru bar det, testes St. Lemming, sr. Schmith, Sr. hagedorn og Anne Sophie hos Mad. Rasmussen.
Søns fødsel
11
Laurits Schiønning
januar 1753 (Alder 49 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Søns dåbLaurits Schiønning
2. februar 1753 (Alder 49 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1753 den 22. februar skoleholder mons. Skiønnings barn døbt kaldet - Lars - testes mad. Lidøe, jomfru Apelone Lange, monciers Smidt, Lemming, Hagedorn og Nisenius Wedel
Barns ægteskabNiels Christian SchiønningDorthe Andersdatter LiistrømVis familie
26. februar 1764 (Alder 60 år)
Detaljer for citat: 1719-1764. C 150 - 4. og 1738-1800. C 150 - 5.
Note:

1763 den 27. december trolovet Niels Christian Schiønning ungkarl og Dorothe Andersdatter pige trolovede i deres iboende hus i Adelgade (Clementin). I dom 4. post epiphan, II dom 5. post epiphan, III dom 6 post epiphan. Den 26. februar 1764 copulerede i FroePrædiken (Clementin). Af budolfi KB 1738-1800 (kopier af vielser m.v.) fremgår: 1763 fer 3. nat. trolovet i Aalborg: Niels Christian Skiøning og Dorthe Andersdatter Listring. Forlovere Oluf Cronholm og Niels Truelsen.

Halvbrors dødsfaldOluf Larsen
18. maj 1764 (Alder 60 år)
Note: dødsdagen ifølge skifte
Halvbrors begravelseOluf Larsen
25. maj 1764 (Alder 60 år)
Detaljer for citat: 1707-1814, pag. 94
Note: 1764 den 25. maj blev Ole Larsen Udrider begravet, 44 aar (første sæt tal overstreget, derefter skrevet igen)
Søsters dødsfaldMette Larsdatter
efter 12. oktober 1764 (Alder 60 år)

Note: ikke fundt i Jægerspris ved ft-1787 og ikke fundet død i sognet inden.
Halvsøsters dødsfaldAnna Margrethe Larsdatter
efter 12. oktober 1764 (Alder 60 år)
Barns ægteskabJørgen Schack ØrbyeMarie Lisbeth SchiønningVis familie
8. november 1771 (Alder 67 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1771 den 21. september blev ?????? Jørgen Schach Ørbye trolovet til jomfru Marie Elisabeth Schiønning. Forlovere Christian Schiønning og Peder Stauring. Copulerede den 8. marts.
Barns ægteskab? Else Kirstine SchiønningVis familie
før 1776 (Alder 72 år)

Hustrus dødsfaldPernille Christine Jacobsdatter Ring
september 1776 (Alder 72 år)
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
Detaljer for citat: 1703 - 1807.
Hustrus begravelsePernille Christine Jacobsdatter Ring
13. september 1776 (Alder 72 år)
Detaljer for citat: 1703 - 1807.
Note: 1776 den 13. september blev Mad. Schiøning begravet, gl. 63.
Barns ægteskabChristian Everhardt Johansen MirgelbergElse Kirstine SchiønningVis familie
10. september 1777 (Alder 73 år)
Barns ægteskab? Ane Margrethe SchiønningVis familie
før 1779 (Alder 75 år)

Barns ægteskabPeter LindeløvAne Margrethe SchiønningVis familie
28. januar 1780 (Alder 76 år)
Død maj 1782 (Alder 78 år)
Begravelse 3. maj 1782 (Alder 78 år)
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Note: 1782 fredagen den 3. maj blev skoleholder og kirkeværge Christen Schiønning begravet i kirken, gl. 78 aar.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: før 1704
1 år
ham selv
3 år
lillesøster
Faders familie med Dorthe Olufsdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab: før 1720
1 år
halvbror
3 år
halvsøster
Maria Kirstine Larsdatter
Født: 1722Assers Mølle, , Glim, Sømme, Roskilde
Død: efter 1. juli 1787, Herfølge, Herfølge, Bjæverskov, Præstø
9 år
halvsøster
Anna Margrethe Larsdatter
Født: omkring 1730Assers Mølle, , Glim, Sømme, Roskilde
Død: efter 12. oktober 1764, Nørre Herlev, Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg
Familie med Pernille Christine Jacobsdatter Ring - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 8. februar 1732Roskilde Domkirke, , Roskilde, Sømme, Roskilde
8 måneder
datter
Aasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
Født: september 1732, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: oktober 1732, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
13 måneder
datter
Marie Lisbeth Schiønning
Født: september 1733, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: januar 1785, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
21 måneder
datter
14 måneder
søn
Peter Schiønning
Født: juni 1736, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: efter 1. oktober 1810
2 år
søn
3 år
søn
Rasmus Schiønning
Født: marts 1741, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: efter 26. marts 1741
4 år
søn
Lars Schiønning
Født: august 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: september 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
1 måned
søn
Jacob Schiønning
Født: august 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: september 1744, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
2 år
datter
4 år
datter
Martha Schiønning
Født: juni 1750, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: efter december 1810, , Odense, Odense, Odense
3 år
søn
Laurits Schiønning
Født: januar 1753, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg
Død: oktober 1803, Frederikssund, Frederikssund, Lynge Frederiksborg, Frederiksborg

ÆgteskabFrederikssunds og købstaden Slangerups historie
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
ÆgteskabKirkebog for Roskilde Domkirke
Detaljer for citat: 1678 - 1798
MiscFrederikssunds og købstaden Slangerups historie
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
MiscDet glemte jubilæum, Series: Årg. 21. Nr. 2. S. 13-23 : ill., Volume: Frederikssund Historiske Forening
Publikation: 1998
Detaljer for citat: side 13 ff
BegravelseFrederikssunds og købstaden Slangerups historie
Publikation: Frederiksborg amts historiske samfund, 1937
Detaljer for citat: Bind 2, side 159 ff
BegravelseKirkebog for Frederikssund - Udesundby
Detaljer for citat: 1703 - 1807
Født

Stedet er anslået, men hans far nævnes senest 1713 i Assers Mølle

Ægteskab

1732 den 8. februar efter Kongelig allernaadigste tilladelse er Monsr. Christian Larsen copulered med Madem: Pernelle Jacobsdatter Ring i hjemmet af Domprovsten hr. Magister Hans Buch.

Misc

imellem 1739 og 1747 handelsbetjent idet dette er hans stilling da han i 1747 ansøger om at blive skoldeholder i Ude Sundby

Misc

imellem 1747 og 1782 skoleholder i Uddesundby i det han i 1747 overtager skoleholder-embedet efter at den tidligere skoleholder Stauning bliver degn. Schiønning var meget agtet og blev kirkeværge. Han forbliver i stillingen indtil sin død, hvorefter han efterfølges af sin søn Laurids. Skolen var en rytterskole fra Frederik den 6.'s tid. Skolen var i sin tid ?(ca. 1724)? opført af den københavnske murermester Laurids Eriksen og lå højt på bakken med front mod syd.

Misc

Ude Sundby skolebygning stod som en af de første færdig i 1722, og man kunne altså nu ansætte en skoleholder, som skulle undervise børnene fra Ude- og Oppe Sundby. Lønnen var fastsat fra statens side, han skulle have 20 rigsdaler om året, 280 lispund hø, 280 lispund halm, være skattefri, have lov at græsse to køer og 6 får sammen med byens øvrige dyr, samt endelig have 14. læs tørv og 3 læs brænde årligt til opvarmning af skolestuen. Virker dette som en lille løn, så var kravene til læreren heller ikke store. Han skulle lære børnene at læse, så de kunne stave sig igennem de kristelige opbyggelige skrifter. Ønskede nogen, at børnene skulle lære at skrive eller regne, måtte de betale for det. ....... Degnen døde i 1746 og Stauning rykkede op i det gejstelige hiraki og overtog degneembedet. Nu var skoleholderstllingen på ny ledig, men hjælpen var ikke langt væk. I Frederikssund boede den fallerede købmand Christian Larsen Schiønning. Da han hørte, at skoleholderstillingen i Ude Sundby var ledig, skyndte han sig at søge den. Han begrundede blandt andet sin ansøgning med, at selvom stillingen kun gav en ringe løn, så ville den dog sætte ham i stand til at ernære sig og sin talrige familie, så han ikke ville gå til grunde. Der blev foretaget en undersøgelse af hans evner som skoleholder, de blev fundet i orden og Christian Schiønning kunne i 1747 begynde sit nye arbejde. Christian Schiønning må have befundet sig godt i sit nye embede, idet han blev der og forestod undervisningen af børnene i Ude- og Oppe Sundby til sin død 35 år senere i 1782. Der kom ingen klager over ham hverken fra forældre eller præster, så vi må formode, at man var tilfreds med ham. Men, ved vi ikke noget konkret om Schiønnings undervisning, så kender vi til gengæld lidt til hans sang. Degnen Peder Stauning fik nemlig i 1761 vandladningsproblemer. Bedst som han stod og sang under gudstjenesten kunne trangen komme over ham. Men da det jo var en del af hans arbejde at sørge for, at menigheden holdt takten under salmesangen, var det ikke så heldigt, at han måtte løbe udendørs. Stauning forhørte sig om muligheden for, at Schiønning måtte synge i hans sted, når han skulle træde af på naturens vegne. Skoleholderen sang ganske vist ikke særlig godt, men det gjorde menigheden heldigvis selv. Den kunne sagtens overdøve ham, og hans arbejde ville derfor udelukkende bestå i at få alle til at følges ad under korsangen. Stauning ville også selv - såvidt hans lille problem tillod det - være tilstede og synge med. Han fik sit ønske opfyldt unden problemer. I starten af 1770'erne begyndte det at knibe for skoleholder Schiønning at klare alt sit arbejde selv, så han fik sønnen Lars til at assistere sig. Da faderen døde i 1782, kunne sønnen, Lars Schiønning, uden videre overtage faderens embede, som han bestred de næste par årtier.

Begravelse

1782 fredagen den 3. maj blev skoleholder og kirkeværge Christen Schiønning begravet i kirken, gl. 78 aar.