Ole Munks slægtsdatabase

Morten NielsenAge: 74 years16251699

Name
Morten Nielsen
Given names
Morten
Surname
Nielsen
Birth about 1625
Citation details: http://skivum.dk/gied
Misc 1654 (Age 29 years)

Note: Morten Nielsen nævnes første gang i en tingbogsindførsel fra 1642 og anden gang i en sag for herredstinget fra 1654 angående et slagsmål, hvilket er nærmere omtalt under forældrene
Death of a fatherNiels Lauridsen
before 1657 (Age 32 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note: Ifølge Arne Eckmann død 1649
Misc 1657 (Age 32 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note:

Nævnt 1757 i Præsteindberetning Suldrup - Hyldal: Morten Nielsen og Laust Tøgersen i Hyldal ½ Gaard

Misc June 22, 1663 (Age 38 years)

Note: Morten Nielsen blev mandag d. 22. juni 1663 indstævnet af sine søskende til at møde for Hornum Herredsting, fordi han ikke havde opfyldt sine forpligtelser med hen-syn til at yde moderen Maren Nielsdatter aftægt. Sagen blev ikke afgjort ved dette møde, men ved et nyt møde d. 20. juli samme år var man "kommen udi en venlig For-ening ... ", hvorefter Morten Nielsen lovede at forsørge moderen for livstid og derefter give hende en hæderlig begravelse. Han skal yde: "...thou gode Kiør, 2 unge Nød, 8 Faar och 3 skipper Biugsede til Udsæd aarlig i got Jord och dersom hun i Steden vill haffue hindis erlig Ophold ved hans Bord eller udi husen med Øll och Mad samt Seng Lyes och Varme och all guod Omgængelse skall dett vere hende frit for uden nogen wedsigelse, och Naar thiden kommer Vorherre bortkalder forne: Maren Nielsdatter, daa skall hendis Søn Morten Nielsen beschicke hende en hederlige begraffuelse och Jorde-ferd och hand derimod att beholde efter hindis Død huis hun sig efterlader, och ingen andre af hendis Børn sig dermedt at befatte i nogen Maade, och dersom forne Maren Nielsdatter affuer ene hendis Søn Morten Nielsen, daa tilpligtidt hand sig att hans efter-leffverske oc Arffninger skall holde hans kiære Moder och Arffninger dette forløfte skadesløs med forne qveg och kornsede, der i Gaarden Høldall, eller i Steden en erlig ophold, huilchen Part hun self begierer hendis Lifstiid. Och derpaa tog forne Las Niel-søn och Morten Nielsøn hverandre i Hand och Morten Nielsøn louede alt dette att skal holde och efterkomme till hans kiære Moders thienest udi alle tilbørlige Maader." (Hor-num Herreds Tingbog 1663, s. 95.)
Death of a motherMaren Nielsdatter
after July 20, 1663 (Age 38 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Misc 1664 (Age 39 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note:

Nævnt i amtsstuematriklen af 1664 i Hyldal, Sulsted: Hardtkorn: 6 Tdr. 4 Skp. 2 Fjk. 6/7 Alb.

Ved matrikuleringen i 1664 oplyses det, at Hyldal bestod af 3 lige store gårde og af en mølle. Morten Nielsen nævnes som fæster af den ene gård af hartkorn 6 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 6/7 alb., og den årlige land-gilde, som han svarede til Spøttrup Gods, var på 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 pund smør, et svin, en fødenød (ungkreatur), et lam, en gås, to høns og 1 daler gæsteri.

Misc 1666 (Age 41 years)

Note: Gårdene i Hyldal ejedes på den tid af Mogens Kruse til Spøttrup, men i 1666 skiftede Morten Nielsens gård ejer, idet den ved udlæg for noget gæld overgik til biskop Anders Andersen, Vendelbo Stift, og sognepræst Jacob Poulsen fra Vor Frue Kirke i Aalborg. Ved denne lejlighed oplyses det, at Morten Nielsen endvidere var fæster af en af de andre gårde i Hyldal sammen med en Laurids Sørensen.
MarriageKirsten NielsdatterView this family
before 1668 (Age 43 years)

Citation details: http://skivum.dk/gied
Birth of a son
#1
Christen Mortensen
1669 (Age 44 years)
Birth of a son
#2
Niels Mortensen
1670 (Age 45 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Misc January 1, 1672 (Age 47 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note: 1/1 1672 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.
Birth of a son
#3
Laurs Mortensen
about 1680 (Age 55 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Misc 1680 (Age 55 years)
Note: Ved matrikuleringen i 1680 oplyses det, at Morten Nielsens fæstegård tilhørte afdøde Albret Itzens arvinger, og i 1688, da gården hørte under Kyø Hovedgård, fik den nr. 3 i Hyldal. Morten Nielsen var da stadig fæ-ster af gården, hvis hartkorn da på grundlag af boniteringen blev ansat til 4 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 1 alb., på det tidspunkt den største af gårdene i Hyldal.
Misc January 1, 1681 (Age 56 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note: 1/1 1681 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.
Birth of a daughter
#4
Dorthe Mortensdatter
1685 (Age 60 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note: Gård nr. 3
Misc 1688 (Age 63 years)
Note: Han står opført i matr. 1688 som fæster af den ene af de 3 Hyldalgårde i Suldrup Sogn under godset Kyø. Gårdens hartkorn: 4 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. og 1 alb. Morten Niel-sen overtog gården efter sine forældre 1663.
Misc January 1, 1696 (Age 71 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note: 1/1 1696 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.
Misc January 1, 1699 (on the date of death)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Note: 1/1 1699 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.
Death 1699 (Age 74 years)
Citation details: http://skivum.dk/gied
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: before 1623
1 year
elder brother
3 years
himself
3 years
younger sister
Family with Kirsten Nielsdatter - View this family
himself
wife
Marriage: before 1668
2 years
son
2 years
son
11 years
son
Laurs Mortensen
Birth: about 1680Hyldal, , Suldrup, Hornum, Aalborg
Death: after 1700, Rodsted, Sønderup, Hornum, Aalborg
6 years
daughter

BirthHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscJens Poulsen Kragh, Address: Engskolevej 14, 2730 Herlev, Author E-mail: Jens_Kragh@get2net.dk
MiscHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscJens Poulsen Kragh, Address: Engskolevej 14, 2730 Herlev, Author E-mail: Jens_Kragh@get2net.dk
MarriageHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscJens Poulsen Kragh, Address: Engskolevej 14, 2730 Herlev, Author E-mail: Jens_Kragh@get2net.dk
MiscHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscErik Jepsen Steg
MiscHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
MiscHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
NameHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
DeathHans Martin Laustsen, Author E-mail: l@ustsen.com
Citation details: http://skivum.dk/gied
Misc

Morten Nielsen nævnes første gang i en tingbogsindførsel fra 1642 og anden gang i en sag for herredstinget fra 1654 angående et slagsmål, hvilket er nærmere omtalt under forældrene

Misc

Nævnt 1757 i Præsteindberetning Suldrup - Hyldal: Morten Nielsen og Laust Tøgersen i Hyldal ½ Gaard

Misc

Morten Nielsen blev mandag d. 22. juni 1663 indstævnet af sine søskende til at møde for Hornum Herredsting, fordi han ikke havde opfyldt sine forpligtelser med hen-syn til at yde moderen Maren Nielsdatter aftægt. Sagen blev ikke afgjort ved dette møde, men ved et nyt møde d. 20. juli samme år var man "kommen udi en venlig For-ening ... ", hvorefter Morten Nielsen lovede at forsørge moderen for livstid og derefter give hende en hæderlig begravelse. Han skal yde: "...thou gode Kiør, 2 unge Nød, 8 Faar och 3 skipper Biugsede til Udsæd aarlig i got Jord och dersom hun i Steden vill haffue hindis erlig Ophold ved hans Bord eller udi husen med Øll och Mad samt Seng Lyes och Varme och all guod Omgængelse skall dett vere hende frit for uden nogen wedsigelse, och Naar thiden kommer Vorherre bortkalder forne: Maren Nielsdatter, daa skall hendis Søn Morten Nielsen beschicke hende en hederlige begraffuelse och Jorde-ferd och hand derimod att beholde efter hindis Død huis hun sig efterlader, och ingen andre af hendis Børn sig dermedt at befatte i nogen Maade, och dersom forne Maren Nielsdatter affuer ene hendis Søn Morten Nielsen, daa tilpligtidt hand sig att hans efter-leffverske oc Arffninger skall holde hans kiære Moder och Arffninger dette forløfte skadesløs med forne qveg och kornsede, der i Gaarden Høldall, eller i Steden en erlig ophold, huilchen Part hun self begierer hendis Lifstiid. Och derpaa tog forne Las Niel-søn och Morten Nielsøn hverandre i Hand och Morten Nielsøn louede alt dette att skal holde och efterkomme till hans kiære Moders thienest udi alle tilbørlige Maader." (Hor-num Herreds Tingbog 1663, s. 95.)

Misc

Nævnt i amtsstuematriklen af 1664 i Hyldal, Sulsted: Hardtkorn: 6 Tdr. 4 Skp. 2 Fjk. 6/7 Alb.

Ved matrikuleringen i 1664 oplyses det, at Hyldal bestod af 3 lige store gårde og af en mølle. Morten Nielsen nævnes som fæster af den ene gård af hartkorn 6 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 6/7 alb., og den årlige land-gilde, som han svarede til Spøttrup Gods, var på 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 pund smør, et svin, en fødenød (ungkreatur), et lam, en gås, to høns og 1 daler gæsteri.

Misc

Gårdene i Hyldal ejedes på den tid af Mogens Kruse til Spøttrup, men i 1666 skiftede Morten Nielsens gård ejer, idet den ved udlæg for noget gæld overgik til biskop Anders Andersen, Vendelbo Stift, og sognepræst Jacob Poulsen fra Vor Frue Kirke i Aalborg. Ved denne lejlighed oplyses det, at Morten Nielsen endvidere var fæster af en af de andre gårde i Hyldal sammen med en Laurids Sørensen.

Misc

1/1 1672 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.

Misc

Ved matrikuleringen i 1680 oplyses det, at Morten Nielsens fæstegård tilhørte afdøde Albret Itzens arvinger, og i 1688, da gården hørte under Kyø Hovedgård, fik den nr. 3 i Hyldal. Morten Nielsen var da stadig fæ-ster af gården, hvis hartkorn da på grundlag af boniteringen blev ansat til 4 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 1 alb., på det tidspunkt den største af gårdene i Hyldal.

Misc

1/1 1681 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.

Misc

Han står opført i matr. 1688 som fæster af den ene af de 3 Hyldalgårde i Suldrup Sogn under godset Kyø. Gårdens hartkorn: 4 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. og 1 alb. Morten Niel-sen overtog gården efter sine forældre 1663.

Misc

1/1 1696 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.

Misc

1/1 1699 nævnt i Consumptions- og folkeskat. Aalborghus Lensregnskab.