Ole Munks slægtsdatabase

Laurs AndersenAge: 64 years16001664

Name
Laurs Andersen
Given names
Laurs
Surname
Andersen
Citation details: www.polyjo.dk

Lars Andersen

Name
Lars Andersen
Given names
Lars
Surname
Andersen

Laurits Andersen

Name
Laurits Andersen
Given names
Laurits
Surname
Andersen
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148

Laurids Andersen

Name
Laurids Andersen
Given names
Laurids
Surname
Andersen
Birth about 1600
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 280
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 90, 91
Death of a fatherAnders Simonsen
after 1625 (Age 25 years)
Publication: 1960
Citation details: side 227
Birth of a son
#1
Anders Lauridsen
1629 (Age 29 years)
Publication: 1957
Citation details: side 27
Publication: 1957
Citation details: 1961, side 29
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 140,141
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 364, 365
Birth of a son
#2
Thomas Lauridsen
about 1631 (Age 31 years)
Publication: 1960
Citation details: side 227
Publication: 1957
Citation details: side 27
Misc March 15, 1631 (Age 31 years)

Publication: 2010
Note: 15/3 1631 ** Jens Christensen i Hedegård. Anders Pedersen i vester Hassing, Anders Jensen sst med flere hjemlet, at de i dag var i Lien for Jens Pedersens agerender, da syntes dem en bøg slet afhuggen, og er toppen af begge parter så meget som et lidet læs. Laurids Andersen i Stade benægtet, at han aldrig har hugget mere end en bøg i Lien, og den har han ført til Ålborg slot.
Death of a motherBodil Jensdatter
before June 21, 1631 (Age 31 years)
Citation details: www.bolyhne.dk
Misc June 28, 1631 (Age 31 years)

Publication: 2010
Note: 28/6 1631 ** Laurids Andersen i Stade. synsmænd hjemlet, at de i dag var Laurids Andersens eng, og da syntes dem, at der i år var gjort skade for 2 læs græs.
Probate July 21, 1631 (Age 31 years)

Publication: 1967
Citation details: side 19
Note:
  1. juli 1631 gav Anders Svendsen i Sulsted på sin hustru Ane Andersdatters vegne hendes broder, Lars Andersen i Ellern i Stae, afkald på arv efter hendes forældre, Anders Simonsen og Bodil Jensdatter i Ellern. Ane havde fået: 2 stude, af værdi 24 daler, solgt til Christen Grubbe i Aalborg 2 køer, af værdi 17 daler, solgt til Hans Nielsen i Vestergaard 1 kou, af værdi 6 daler, solgt til Jens Bang, borger i Aalborg 1 kou, af værdi 9 daler, 3 skilling, solgt til Thomas Thomsen i Gandrup 1 kou, af værdi 6 daler solgt til Peder Andersen i Sulsted 1 brunt sodet øg, så godt som 15 daler 1 stud, 3 daler, solgt til Jens Jacobsen i Vadum for 3 daler. Desuden havde Ane ved sit giftermål fået skab og kiste og efter forældrenes død delt deres tøj, service og andet med sine fire søskende.
Birth of a son
#3
Jens Lauridsen
1642 (Age 42 years)
Publication: 1957
Citation details: side 27
Publication: 1960
Citation details: side 227
Misc August 6, 1646 (Age 46 years)
Publication: 1920
Citation details: Del 2, side 6
Note:

I Vester Hassing var en Degneskole for denne By og Staae samt Ensædegaardene, Striben undtagen, som søgte »næste Skole«, hvorved vel maa menes Skolen i Horsens. Af denne Skole ses der ikke mellem Indberetningerne fra den her omhandlede Periode at foreligge nogen Beskrivelse. Den var alle­rede oprettet ved en Fundats af f>/8 1646, der lyder saaledes:

»Vi efterskrevne Lars Andersen og Niels Hansen i Stae, Ove Jørgensen og Peder Madsen i Gandrup, Jørgen Jensen, Jens Christensen, Lars Christensen, Jep Jensen vester, Povel Rasmussen, Thomas Nielsen i Kiersgaard, Søren Nielsen i Trankicr og Christen Sørensen, Grander i Vester Hassing, giør for alle vitterligt, at efterdi vi af Guds Indflydelse og vor kiære Sognepræstes Raad haver i Sinde al lade op­bygge en Sogneskole i Vester Hassing Sogn og By, Gud til Ære og Ungdommen til Forfremmelse i Guds­frygt og gudelig Optugtelse, da haver vi fornævnte Mænd, som var opnaevnt og udtagen paa Sognestævne, med alle Sognemænds Samtykke og Fuldmagt, med ærlig og fornumstig Karl Thomas Christensen, Ride­foget til Aalborg Slot, som mødte paa sin gunstige Husbonds Vegne, ærlig og velbyrdige Mand Gunde Lange, kgl. Majestæts Befalingsmand paa Aalborghus, hans Villie og Samtykke været tilhaabe den 5. Aug. 1646 paa et lidet Stykke Jord, liggende ved Vester Hassing Kirke, som kaldes Hørgaarden, som hørte Christen Madsen ibidem til, hvilket han havde med sin gode Husbondes, fornævnte ærlig og velbyrdige Mand Gunde Lange hans Villie og Samtykke afstaaet til menige Sognemænd og deraf rebet 7 Favne bred og 11 Favne lang til at bygge en Skole paa, og en liden Kaalgaard dertil, hvormed vi haver samme Tid været i Vandbæks Kier, liggende i Vester Hassing Byes Fællig og til Vester Hassing Bye, og der udlagt fornævnte Christen Madsen, med alles Ja, Minde og Samtykke, og hver uden Skade, et lidet Stykke Jord til Eng, 14 Favne bred og 120 Favne lang, liggendes for Enden af det Stykke Jord, som blev udlagt til Skolen, som fornævnte Christen Medsen paa samme afstod for del andet han afstod til menige Sogne- mænd, og til nøjagtig Vederlag i alles vores Nær­værelse, hvilket Stykke Jord til Eng skulde efter denne Dag følge Christen Madsen og alle hans Efter­kommere uigienkaldeligt og til ævindelig Ejendom uden Klage og Paatale i nogen Maader. Iligemaade udlagde vi et lidet Stykke Jord til Skoleholderen paa Hveedhaven, uden hver Mands Skade, med samme fornævnte Bevilling og Samtykke, 24 Favne bred i Sønderende, i Nørenden 14 Favne, i Længden 150 Favne, foruden Alfarvej, hvilket skulde følge Skole­mesteren, som lærer Børnene, til sin Ophotd og Føde og aldrig derfra tages, saa længe Verden staaer, og skal hver Mand beholde sit Digelukke og holde det ved Magt og Hævd, som de af Alderstid havt haver. Herhos bepligter vi os, menige Sognemænd, saavel de, der ikke haver, som de, der haver Børn, at ville aarligen til Juul, efter gammel vedtagen Skik, give Skolemesteren af hver Gaard en Skieppe godt Korn, og af hver Boel en halv Skieppe til en Løn og Be­taling for de fattige Børn, som er født her i Sognet, at oplære dennern, der ikke haver Formue, hannem for sin Umage at betale og fornøje etc.«

Marriage of a childAnders LauridsenElse AndersdatterView this family
about 1654 (Age 54 years)

Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 74-75
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 364, 365
Source: Egholmbogen
Publication: Bangsbo Museum & Arkivs forlag (Genoptryk), 2000
Citation details: side 158
Publication: Aalborg, 1914
Citation details: side 178
Note: Anders Laursen4 i V. Laden og Else Andersdatter, der synes at have været Folk uden for Bondestanden5 (Som Faddere ved deres Børns Daab nævnes adskillige ansete Personer i Aalborg, maaske har Else Andersdatter været Datter af Hospitalsforstander Anders Madsen der.)
Marriage of a childThomas LauridsenMaren ThomasdatterView this family
July 26, 1664 (Age 64 years)
Publication: 1957
Citation details: Side 128
Publication: 1965
Citation details: side 35
Misc 1664 (Age 64 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
Note: Endnu i matriklen af 1664 står han som fæster her. Gården havde da et hartkorn på 41/2 tdr., og i årlig landgilde svaredes til Ålborghus 3 tdr. byg, et svin og 3 mark samt 2 tdr. havre i gæsteri. Herudover oplyser matriklen, at Laurs Andersen havde en jordparcel til leje, hvoraf han årligt svarede et pund smør.
Death after 1664 (Age 64 years)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: about 1581
2 years
elder brother
5 years
elder sister
Anne Andersdatter
Birth: about 1586Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: after July 26, 1631, , Sulsted, Kær, Aalborg
15 years
himself
Laurs Andersen
Birth: about 1600Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: after 1664Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Laurs Andersen + … … - View this family
himself
Laurs Andersen
Birth: about 1600Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
Death: after 1664Ellern, Stae, Vester Hassing, Kær, Aalborg
son
3 years
son
12 years
son

BirthSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
BirthSlægten fra Ulstedlund (Kær herred)
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1983
Citation details: Ane 280
BirthEn slægt Sørensen fra Vadum-Biersted sogne
Publication: Nordisk Slægtsforskning, 1975
Citation details: Ane 90, 91
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
MiscKJÆR HERREDS TINGBØGER 1631 - 1634 Kladde
Publication: 2010
NamePoul Lynge Johansen
Citation details: www.polyjo.dk
NameSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
ProbateKjær herreds knaber, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1967
Publication: 1967
Citation details: side 19
MiscKjær herreds skoler og skolevæsen, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1920/1921
Publication: 1920
Citation details: Del 2, side 6
MiscSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
DeathSlægten fra Holtegård i dronninglund sogn - om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere
Publication: Nordisk Slægtsforskning, Skals, 1984
Citation details: Johanne Amalie Larsdatter, ane 148
NoteStade Udskiftning, Series: Fra Himmerland og Kjær Herred, Volume: 1957
Publication: 1957
Citation details: side 22
Misc

15/3 1631 ** Jens Christensen i Hedegård. Anders Pedersen i vester Hassing, Anders Jensen sst med flere hjemlet, at de i dag var i Lien for Jens Pedersens agerender, da syntes dem en bøg slet afhuggen, og er toppen af begge parter så meget som et lidet læs. Laurids Andersen i Stade benægtet, at han aldrig har hugget mere end en bøg i Lien, og den har han ført til Ålborg slot.

Misc

28/6 1631 ** Laurids Andersen i Stade. synsmænd hjemlet, at de i dag var Laurids Andersens eng, og da syntes dem, at der i år var gjort skade for 2 læs græs.

Probate
  1. juli 1631 gav Anders Svendsen i Sulsted på sin hustru Ane Andersdatters vegne hendes broder, Lars Andersen i Ellern i Stae, afkald på arv efter hendes forældre, Anders Simonsen og Bodil Jensdatter i Ellern. Ane havde fået: 2 stude, af værdi 24 daler, solgt til Christen Grubbe i Aalborg 2 køer, af værdi 17 daler, solgt til Hans Nielsen i Vestergaard 1 kou, af værdi 6 daler, solgt til Jens Bang, borger i Aalborg 1 kou, af værdi 9 daler, 3 skilling, solgt til Thomas Thomsen i Gandrup 1 kou, af værdi 6 daler solgt til Peder Andersen i Sulsted 1 brunt sodet øg, så godt som 15 daler 1 stud, 3 daler, solgt til Jens Jacobsen i Vadum for 3 daler. Desuden havde Ane ved sit giftermål fået skab og kiste og efter forældrenes død delt deres tøj, service og andet med sine fire søskende.
Misc

I Vester Hassing var en Degneskole for denne By og Staae samt Ensædegaardene, Striben undtagen, som søgte »næste Skole«, hvorved vel maa menes Skolen i Horsens. Af denne Skole ses der ikke mellem Indberetningerne fra den her omhandlede Periode at foreligge nogen Beskrivelse. Den var alle­rede oprettet ved en Fundats af f>/8 1646, der lyder saaledes:

»Vi efterskrevne Lars Andersen og Niels Hansen i Stae, Ove Jørgensen og Peder Madsen i Gandrup, Jørgen Jensen, Jens Christensen, Lars Christensen, Jep Jensen vester, Povel Rasmussen, Thomas Nielsen i Kiersgaard, Søren Nielsen i Trankicr og Christen Sørensen, Grander i Vester Hassing, giør for alle vitterligt, at efterdi vi af Guds Indflydelse og vor kiære Sognepræstes Raad haver i Sinde al lade op­bygge en Sogneskole i Vester Hassing Sogn og By, Gud til Ære og Ungdommen til Forfremmelse i Guds­frygt og gudelig Optugtelse, da haver vi fornævnte Mænd, som var opnaevnt og udtagen paa Sognestævne, med alle Sognemænds Samtykke og Fuldmagt, med ærlig og fornumstig Karl Thomas Christensen, Ride­foget til Aalborg Slot, som mødte paa sin gunstige Husbonds Vegne, ærlig og velbyrdige Mand Gunde Lange, kgl. Majestæts Befalingsmand paa Aalborghus, hans Villie og Samtykke været tilhaabe den 5. Aug. 1646 paa et lidet Stykke Jord, liggende ved Vester Hassing Kirke, som kaldes Hørgaarden, som hørte Christen Madsen ibidem til, hvilket han havde med sin gode Husbondes, fornævnte ærlig og velbyrdige Mand Gunde Lange hans Villie og Samtykke afstaaet til menige Sognemænd og deraf rebet 7 Favne bred og 11 Favne lang til at bygge en Skole paa, og en liden Kaalgaard dertil, hvormed vi haver samme Tid været i Vandbæks Kier, liggende i Vester Hassing Byes Fællig og til Vester Hassing Bye, og der udlagt fornævnte Christen Madsen, med alles Ja, Minde og Samtykke, og hver uden Skade, et lidet Stykke Jord til Eng, 14 Favne bred og 120 Favne lang, liggendes for Enden af det Stykke Jord, som blev udlagt til Skolen, som fornævnte Christen Medsen paa samme afstod for del andet han afstod til menige Sogne- mænd, og til nøjagtig Vederlag i alles vores Nær­værelse, hvilket Stykke Jord til Eng skulde efter denne Dag følge Christen Madsen og alle hans Efter­kommere uigienkaldeligt og til ævindelig Ejendom uden Klage og Paatale i nogen Maader. Iligemaade udlagde vi et lidet Stykke Jord til Skoleholderen paa Hveedhaven, uden hver Mands Skade, med samme fornævnte Bevilling og Samtykke, 24 Favne bred i Sønderende, i Nørenden 14 Favne, i Længden 150 Favne, foruden Alfarvej, hvilket skulde følge Skole­mesteren, som lærer Børnene, til sin Ophotd og Føde og aldrig derfra tages, saa længe Verden staaer, og skal hver Mand beholde sit Digelukke og holde det ved Magt og Hævd, som de af Alderstid havt haver. Herhos bepligter vi os, menige Sognemænd, saavel de, der ikke haver, som de, der haver Børn, at ville aarligen til Juul, efter gammel vedtagen Skik, give Skolemesteren af hver Gaard en Skieppe godt Korn, og af hver Boel en halv Skieppe til en Løn og Be­taling for de fattige Børn, som er født her i Sognet, at oplære dennern, der ikke haver Formue, hannem for sin Umage at betale og fornøje etc.«

Misc

Endnu i matriklen af 1664 står han som fæster her. Gården havde da et hartkorn på 41/2 tdr., og i årlig landgilde svaredes til Ålborghus 3 tdr. byg, et svin og 3 mark samt 2 tdr. havre i gæsteri. Herudover oplyser matriklen, at Laurs Andersen havde en jordparcel til leje, hvoraf han årligt svarede et pund smør.

Note

Lensregnskaberne 1625: Lars Andersen gav 100 rdl. i stedsmaal af en gaard (Elleren), hans fader Anders Simonsen ham oplod.